Regler og vilkår

•    Nøglebrikken er personlig.
•    Al træning foregår på eget ansvar. Tølløse Fysioterapi kan ikke drages til ansvar for eventuelle personskader i eller uden for træningslokalet.
•    Oprydning og fornuftig brug af udstyr er en betingelse for brug af træningslokalet.
•    Værdigenstande medbringes på eget ansvar i centeret.
•    Din medlemsbrik skal altid medbringes ved træning.
•    Al træning i centret skal forgå omklædt og med indendørs fodtøj med skridsikker sål. Træning med cowboybukser er ikke tilladt.
•    Misbrug af medlemskab - eks. hvis man medtager eller låner nøglebrikken ud til personer, som ikke har et medlemskab samt uacceptabel opførsel, herunder salg og brug af præstationsfremmende stoffer eller begrundet mistanke herom, medfører bortvisning uden refundering af depositum og medlemskabets pris.

Opsigelsesfrist for DIPS medlemskab/automatisk kortbetaling er løbende måned + 1 måned. Kan dog ikke afbrydes i den aftalte tidsperiode. Opsigelsen skal ske skriftligt til Tølløse Fysioterapi og kan tidligst ske med virkning fra udløbet af den aftalte minimumsperiode.

Betingelser for medlemmer under 18 år

Du skal være fyldt 15 år. Du skal have en af dine forældre med ved oprettelse af medlemskab. Din forælder skal have betalingsinformationer med og underskrive kontrakten sammen med dig. Der betales for depositum og det aktuelle medlemskab ved oprettelsen. Personen, som skal have et medlemskab kan derfor ikke nøjes med at have kontonummer med og efterfølgende få kontrakten med hjem til underskrift.